Datça Badem Nedir? Datça Bademin Faydaları Nelerdir?

Datça Badem

Datça Badem Nedir?

Datça yarımadasında toplamda 13.000 dekar datça badem bahçesi bulunmaktadır. Bu da aşağı yukarı 450.000 kadar badem ağacına eşittir. Bu kadar ağaçtan da aşağı yukarı 2000 ton badem elde edilir. Tüm Türkiye’de yaklaşık 20.000 ton badem üretildiğine göre, ülkenin badem üretiminin yaklaşık %10’u Datça’da gerçekleşmektedir. Datça Türkiye’nin en önde gelen badem bölgesidir.

Bu, Türkiye için önemli bir üretim olmasına karşın, dünya üretimine ve arzın %80’ini tek başına üreten ABD/Kaliforniya ile karşılaştırıldığında çok ufak bir üretimdir. Kaliforniya’da yaklaşık 5 milyon dekar badem bahçesinde 1 milyon tona yakın badem üretilir.

Datça Bademin Özellikleri Nelerdir?

Datça bademlerinin farkı tonajı değil bu yazının konusu olan nitelikleridir. Bademleri diyoruz çünkü Datça’da dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir yerel badem çeşitliliği vardır. Meyve Mirası Çalışma Grubunun 2007 yılında başlayarak Muğla’da yürüttüğü çalışmalarda birçok yerel meyve türü kayıt altına alınmış, bu çalışmaların Datça ayağında da yarımadadaki hepsi yerli olan badem türleri tespit edilmiştir. Bu çalışma Datça bademleri üzerine yapılan en ciddi ve kapsamlı çalışma olmuş, sonucunda 97 tür badem tespit edilmiştir. Bu tespitler bahçe bahçe, köy köy dolaşarak yapılmış özellikle sayın Elizabeth Tüzün’ün çok büyük katkılarıyla gerçekleşmiştir.

Bu çalışmadan sonra 2012 yılına geldiğimizde, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nden Damla Kaptan tarafından hazırlanan ‘’Datça Bademlerinin Genetik Çeşitliliği’’ adlı tez çalışmasıyla daha önce tespit edilmiş olan 97 türün bazılarının aynı olduğu tespit edilmiş ve sonuçta 82 özgün tür kesin olarak belirlenmiştir. Yani bugün bilimsel kesinlikle söyleyebiliriz ki, Datça’da tespit edilebilmiş 82 çeşit badem türü vardır.

Neden Datça Badem Tercih Etmeliyiz?

Datça badem’de olan bu çeşitlilik ve zenginlik inanılmazdır. Örnek vermek gerekirse 5 milyon dekar badem plantasyonunun bulunduğu Amerika’da toplamda 30 küsur tür bulunmakta. Bir tarafta 13 bin dekarlık Datça badem, diğer tarafta devasa Kaliforniya bademlikleri. Ama tür çeşitliliği olarak Datça’nın yanına bile yaklaşmıyor.

Bu çeşitliliğin iki türlü faydası var; birincisi ziraat anlamında, ikincisi ise tüketici açısından. Ziraat anlamında, tarım zararlıların en az çoğalabildiği, hastalıkların en az yayılabildiği ve türlerin dayanıklılığının en üst seviyede olduğu bir tarım şeklini görürüz. Her bir badem türü farklı fizyolojiye sahip olduğundan tek bir hastalık veya zararlıya teslim olmazlar. Birkaç tür zarar görür ama diğerleri kendini kurtarır. Veya farklı çiçek açma dönemlerinden ötürü bazı türler kötü hava şartlarından etkilenirken diğerleri etkilenmeden bol ürün verirler. Tüketiciler ise birbirinden lezzetli onlarca türü satın alma şansına sahip olurlar. Kimisinin çağlasını, kimisinin taze bademini, kimisinin de kuru bademini deneyip, beğenerek alırlar.

Bu Kadar Datça Badem Türü Nasıl Ortaya Çıktı?

Öncelikle bu türlerin hepsinin yerli, Datça’ya özgün türler olduklarının altını çizmek lazım. Yani dışarıdan onlarca tür Datça’ya getirilmiş ve dikilmiş değildir. Bunların hepsi yıllar içerisinde, birbiriyle tozlanarak yeni türlerin ortaya çıkmasına sebep olmuş ve sonuçta her biri yarımadanın iklimine, toprağına uyum sağlamış güçlü, lezzetli, verimli türler ortaya çıkmıştır.

Yeni bir tür ortaya çıktığında eğer farklı bir özelliği varsa, mesela, diğerlerinden daha çok mahsul veriyorsa, veya diğerlerinden daha iri bademi varsa, veya daha erkenciyse ya da daha dayanıklıysa onu keşfeden çiftçi hemen ona bir isim vermiş, yani bir yerde onu tescil etmiş. Mesela ‘’Karıncalı Payam’’ demiş, mesela ‘’Puf Payamı’’ demiş, mesela ‘’Ayvamandal Payamı’’ demiş. (Datçalılar bademe payam derler)
Bazen de öyle değişik ve değerli bir tür bulmuş ki ona ‘’Nurlu’’ demiş. İşte bunlar gibi 82 çeşit bademe 82 değişik isim vermişler. Tüm bu çeşitler de Datça’yı dünyada eşi benzeri olmayan bir badem diyarı yapmış.

Datça’nın Benzersiz Susuz Badem Tarımı

Datça’da türlerin çeşitliliğine değindik, ama en az onun kadar önemli Datça’yı dünyanın geri kalan badem bölgelerinden benzersiz kılan bir yanı daha var. Datça’da bademler hiç su verilmeden susuz yetiştirilir. Yılın 4 ayı tek damla yağmur yağmayan yarı kurak bir iklimde hiç su vermeden yetiştirirler. Yüzyıllardır kadim susuz tarım yöntemlerini uygulayan ve çok iyi bilen Datçalı çiftçiler, badem ağaçlarını ilk dikildiği zamandan itibaren susuz yetişmeye terbiye ederler ve uyguladıkları tarım teknikleriyle de başarılı şekilde yetiştirirler.

Bugün tüm dünyada, iklim değişiklikleri ve artan nüfus sebebiyle, su kaynakları hızla tükenirken, biliminsanları ve ziraat mühendisleri daha az su kullanarak ürün yetiştirmenin çarelerini aramaktadırlar. Mesela aynı iklim özelliklerin sahip Kaliforniya’da milyonlarca dolarlık bütçelerle çiftçilere susuz tarımın teknikleri anlatılmaya çalışılmakta, bu konuda çok sayıda eğitimler verilmekte ve susuz tarım teşvik edilmektedir. Ancak yine de çiftçiler yoğun sulu tarımdan kolay kolay vazgeçmemektedirler.

Şöyle bir örnek verelim, eğer Datça’da Kaliforniya’da olduğu gibi sulu badem tarımı yapılmış olsaydı ağaç başına yıllık 2 ton su verilecekti. Tarımda çokça meydana gelen su kayıplarıyla birlikte bu, en az 1.5 milyon metreküplük bir su tüketimi olacaktı. Yani neredeyse Datça nüfusunun yıllık su tüketimine eşit bir su harcanması gerekecekti.

Datça badem yetiştiricileri, tüm dünyaya örnek olacak şekilde, yeraltı sularını hiç kullanmadan, sürdürülebilir, benzersiz bir bölge tarımı uygulamaktadırlar. Bu sayede, sadece kısıtlı yeraltı sularını korumakla kalmayıp, yoğun mineralli (Datça’da özellikle çok kireçli) yeraltı suları kullanılmadığından, topakların verimliliğini de korumaktadırlar.

Datça Badem’in Lezzeti Nereden Geliyor?

Datça’daki 82 badem türü de erkencidir ve Datça iklimine tamamıyla uyum sağlamıştır. Bazı türler Aralık ayında çok erken çiçek açmaya başlarlar diğerleri de en geç Şubat ortasına kadar açarlar. Bu sayede ağaçlar, en çok su ve besine ihtiyaç duydukları badem tanelerinin gelişimi döneminde bahar yağmurlarından faydalanırlar. Hazirana geldiğimizde, yağmurlar kesildiğinde datça badem tanelerinin %90’ı oluşumunu tamamlamış olur.

Dünyanın geri kalan bölgelerindeki türler genellikle Mart sonrasında çiçek açarlar ve yaz boyu sulamaya ihtiyaç duyarlar. Datça bademleri Datça dışında yetiştirildiklerinde verim vermezler, çünkü erkenci karakterleri sebebiyle çiçekleri dona yakalanırlar. Yani tamamen Datça’ya uyum sağlamış yerel türlerdir.

Ağaçlar yaz döneminde yeraltındaki su ve nemi çok derin kökleri ve çiftçilerin bu nemi korumak için uyguladıkları yöntemler sayesinde kullanır ve gelişimlerine devam ederler. Bir sonraki senenin meyve dallarını ve gözlerini oluştururlar.

Tertemiz yağmur suları havada geçirdikleri sürede kazandıkları azotla yüklüdürler. Böylece ağaçlar için sadece su değil aynı zamanda en temiz ve zengin gübre deposudurlar. Datça bademleri doğanın sunduğu bu en temiz su ve gübre ile beslenirler. Öte taraftan, sulu tarımda yetişen ağaçlar derine kök atmazlar, sulamayla birlikte verilen gübreye bağımlıdırlar. Sürekli suni gübre ve toprağı verimsizleştiren yeraltı sularıyla beslenirler.

Susuz tarımla yetişen ağaçlar derin kök attıkları için toprağı 3-4 kat daha fazla kullanırlar. 15 metre derinliklere kadar topraktaki besinlerden faydalanırlar. Mesela, 1 dönümlük tarlayı 5 dönüm gibi kullanırlar. Böylece çok daha zengin mineral ve besinleri alabilirler. Suni gübre ile asla verilemeyecek çeşitte besin, enzim ve minerallere ulaşırlar.

Böylece, tertemiz azot yüklü yağmur suları ve derin kökler sayesinde çok zengin mineral ve besinlerle büyüyen Datça bademleri tüm dünyaya nam salmış lezzetlerini kazanırlar. 82 çeşidin de birbirinden farklı tatları, besin değerleri ve şekilleri vardır.

Nurlu Badem Neden Özel ve Değerli?

Tüm dünyada badem fiyatları bademin iriliğine ve lezzetine göre belirlenir. Dünya badem üretiminin %80’ini gerçekleştiren Amerikalılar bu konuda bir ölçek geliştirmişlerdir. Bir onsa (yaklaşık 28 gram) düşen badem sayısına göre iriliği belirlerler. Amerikalıların en iri bademi 1 onsda 18-20 adet aralığındadır. Yani 20 adet badem 28 gram çeker. Nurlu badem ise şu anda dünyanın bilinen en iri bademi olarak, 1 onsda 13-16 adet arasında çekmektedir. Bu fark az değil neredeyse %30-40’lara varan bir irilik ve ağırlık farkıdır. İriliğinin dünya çapında olmasının dışında daha önce belirttiğimiz Datça’nın susuz tarımı sayesinde eşsiz bir lezzete de sahiptir. Tüm bunlar Nurlu bademin değerini belirler ve arttırır.

Datça bademleri ve Nurlu badem, diğer bademlerden daha yüksek fiyata alıcı bulmaktadır. Bunun sebebi tamamen tüketicinin talebinden kaynaklanmaktadır Yıllar içerisinde halk, pazarlarda, tezgahlarda Datça bademini gördüğü anda talep etmiş bu da zaten kısıtlı olan arz yüzünden fiyatları farklı kılmıştır.

Yani Datça bademi bu değerini reklam kampanyalarıyla ya da devlet desteğiyle değil, bileğinin hakkıyla, tüketicinin tercihiyle kazanmıştır. Bu da boşuna olmamış, lezzeti, besin değeri, hiçbir ilaç atılmamış tertemiz içeriği ve Nurlu gibi bazı türlerinin olağanüstü boyutları sayesinde bu değerine ulaşmıştır.

Neden Datça Badem?

Sonuç olarak, Datça yarımadasındaki badem tarımı, gerek ziraat teknikleri, gerek tür çeşitliliği, gerek doğal kaynakların korunması ve diğerlerinden öne çıkan dünya çapındaki özel türleriyle dünyada eşi benzeri olmayan bir örnektir. Bu özellikleri daha çok tanıtılmalı ve korunmalıdır.

Bu kadar zengin tür çeşitliliğine ve benzersiz üretim şekline rağmen, bugüne kadar Datça bademleri hakkında çok az çalışma yapılmıştır. Halbuki besin değerleri, türlerin fizyolojik özellikler vs. gibi birçok konuda daha detaylı araştırmalar yapılması gerekmektedir.

Datçalılar bademleriyle ve onları binbir zorluklarla yetiştiren, kadim bilgilerle dolu, çiftçileriyle gurur duymalıdırlar. Dünyanın birçok bölgesinde tarım ve turizm birbirine rakip değil, birbirini destekler şekilde gelişmektedir. Badem tarımı Datça’nın bir şansı ve en önemli turizm potansiyelidir. Lütfen ağaçlarımızı koruyalım ve gözümüz gibi bakalım. Özellikle dışarıdan gelip arazi satın alan yerleşimciler ağaçları başıboş bırakmamalı onlara sahip çıkmalıdır. Yardım istediklerinde yanı başlarındaki çiftçiler seve seve yardım edeceklerdir.

Uzun zamandır Datça bademleri hakkında bir yazı düşünüyordum, yaklaşan Badem Çiçeği Festivali vesile oldu. Mümkün olduğunca kısa tutmaya çalıştım ama daha kısa da anlamı olmayacaktı. Okuduğunuz için teşekkür ederim.

Sorularınızı ve merak ettiklerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.

Blog sayfamıza dönerek diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz: Blog – Balcı Gökmen

Tüm laboratuvar analizleri yapılmış, Tarım Bakanlığı Onaylı ürünlerimizden satın almak için sitemizi mutlaka ziyaret edin: www.balcigokmen.com

Datça Badem ürünlerimizden satın almak için: www.balcigokmen.com/badem

Biz Kimiz; Hakkımızda – Sertifikalarımız

Bizimle bu bilgileri paylaşan Yasin KOLAŞİN‘e teşekkür ederiz.

Polen Nedir? Polenin Faydaları Nelerdir? Nasıl Kullanılır? Video

Polen

Polen Nedir?

Polen çok eski tarih dönemlerinden beri bilinen ve kullanılan bir üründür. Aslında çiçeklerin erkek üreme organıdır. Arılar poleni çiçeklerden alırlar ve kendi vücutlarındaki maddelerle karıştırarak yuvarlarlar ve küçük top şeklinde yaparak bacaklarıyla tutup kovana taşırlar.

Polen Nasıl Oluşur? Nasıl Yapılır?

Arılar poleni bacaklarıyla kovana taşırlar, kovanda bulunan polen tuzakları sayesinde arıcılar bu polenleri toplarlar. Polen tuzaklarından her gün belli bir miktar polen toplanır.

Polen Nasıl Kullanılır? Nasıl Saklanır?

Taze polen veya kurutulmuş polen olarak tüketilebilir. Polen tuzaklarından alınan polen hemen buzdolabına konmalıdır. Taze olarak tüketilmeyecekse de uygun koşullarda kurutulmalıdır.

Yazımız sizlerden gelen yorumlar ve sorular doğrultusunda sürekli güncellenerek zenginleşmektedir. Videomuzu izledikten sonra yazımıza sonuna kadar göz atmanızda fayda var.

Polenin Faydaları Nelerdir?

Bağırsaklarda ve mide de çok faydalıdır. Bağırsakların çalışmasını artırır. Polen, yetişkinlerin beslenmesinde özellikle çocukların beslenmesinde çok faydalıdır. Zihin açmada, zeka gelişiminde kemik gelişiminde etkilidir. Çocukların ve yetişkinlerin beslenmesinde çok önemli bir yer tutuyor. İki yaşından sonra çocuklarda rahatlıkla kullanılabilir. Tadı çok güzel olmadığı için çocuklara verirken özellikle sütün içinde biraz balla karıştırarak verebiliriz. Yetişkinlerde yaşlılık döneminde ve menopoz döneminden veya andropoz dönemlerinin rahat atlatmasında kullanılabilir .Çocukların gelişiminde kemik gelişiminde zeka gelişiminde çok büyük katkıları, etkileri vardır. Çiçek tozlarına, arı polenlerine alerjisi olanların tüketmemesi gereken bir  üründür. Buna rağmen farklı bir durumda var; alerjik astım hastaları poleni rahatlıkla kullanabilir. Hatta astıma iyi geldiği gözlemlenmiştir.

Arı Poleninin Yapısında Neler Bulunur? Neye İyi Gelir?

Çok kuvvetli bir besin takviyesidir. Arı sütü, bal gibi çocukluk  döneminden yaşlılık dönemine kadar kullanılması gereken bir besin takviyesidir. Yapısında ciddi oranda protein ve aminoasit içerir. Aslında yurt dışında ve dünyada mükemmel bir gıda olarak adlandırılır. Çünkü insan yaşamı için gerekli olan tüm vitamin ve aminoasitleri içerir. İçinde yüksek oranda protein vardır. Yaklaşık %40 oranında protein içerir ve bir çok bir vitamini içinde barındırır.

A vitamini, D vitamini,  C vitamini  özellikle B vitamini ve önemli bir vitanmin olan B12 vitaminini. Normal de gıdalarda B vitamini bulunurken B12 vitaminine pek rastlayamayız. Ama polen de ciddi oranda B12 vardır. İnsan beslenmesinde çok önemli yeri olan bir vitamindir. B vitamini ve B12, hafızayı güçlendirmede unutkanlık da yaşlılık dönemlerinde ya da çocukların zeka gelişimlerinde çok etkili olan besin takviyesidir.

Farklı çiçeklerden toplandığı için farklı renklerde görebilirsiniz. Sarıdan çok koyu kahverengiye kadar hatta siyaha ve kırmızıya kadar farklı renklerde görürsünüz. Bu güzel bir şeydir aslında. Polenin ne kadar zengin olduğunu, ne kadar  çiçekten toplandığını, dolayısıyla ne kadar çok vitaminli ve  proteinli olduğunu anlarsınız bu sayede.

Polen Nasıl Tüketilmelidir? Nasıl Yenir?

Günde bir çay kaşığıyla başlayıp bir tatlı kaşığına kadar gün gün artırarak kullanabilirsiniz. Sabahları aç karna kullanılabilir. Vücut içinde daha çabuk hazmedilmesi için su içerisinde erimesi önemlidir.

Yarım çay kaşığı, hatta bir çay kaşıyla başlayıp bir tatlı kaşığına kadar çıkarılabilir. Önceleri 10- 15 gram kadar günde kullanılabilir, daha sonra 30-35 grama kadar çıkabilir. Gün içinde 35 gramı aşmamak gerekir.

Bir kase yoğurt içine bir tatlı kaşığı koyduğumuzda 5-10 dakika bekleriz yoğurt içinde erimesini, bu şekilde de tüketilebilir.

Kimler Arı Polenini Özellikle Tercih Etmelidir?

Yüksek oranda protein içerdiği için sporcuların beslenmesinde rahatlıkla kullanılabilir. Yine protein yapısından dolayı gün içerisinde çok aktif çalışanların mutlaka tüketmesini öneririz. Hatta zayıflamak isteyenlerin, diyet yapanların kişilerde bir öğünü polenle çok rahat atlatabiliriz.

Yukarıda belirttiğimiz gibi yoğurt ile sağlanan karışım ile öğlen öğününüzü atlatmanıza yardımcı olur. Gün içerisindeki performansını arttırır. Dikkati toplamayı sağlar, tok tutar ve tok tuttuğu için de gün boyu rahatlıkla başka bir besine ihtiyaç duymadan götürebilir. İnsan vücudu için gerekli aminoasitleri, proteini yüksek oranda vitaminleri içerdiği için mükemmel gıda olarak bilinir ve diyette mutlaka bir yerde bulunması gerekir.

Bu makalemizde bize ilettiğiniz aşağıdaki sorulara cevap bulmanıza yardımcı olmaya çalıştık. Video ile de desteklemeye çalıştık. Diğer sorularınızı ve merak ettiklerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.

Blog sayfamıza dönerek diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz: Blog – Balcı Gökmen

Tüm laboratuvar analizleri yapılmış, Tarım Bakanlığı Onaylı ürünlerimizden satın almak için sitemizi mutlaka ziyaret edin: www.balcigokmen.com

Polen ürünlerimizden satın almak için: www.balcigokmen.com/polen

Biz Kimiz; Hakkımızda – Sertifikalarımız

Bizimle bu bilgileri paylaşan Gıda Mühendisimiz Ayşe GENÇTÜRK‘e teşekkür ederiz.

Balın Analizi Nasıl Yapılır? Gerçek Bal Testi Nasıl Olur? Video

Balın Analizi Nasıl Yapılır

Balın Analizi Nasıl Yapılır?

Bal soframıza gelmeden önce hangi incelemelerden geçiyor? Bal hakkında yapılan AR-GE çalışmaları nelerdir? Çam balının farkı ve konumu nedir? Balın analizi nasıl yapılır?

Muğla turizm de olduğu kadar tarımda da potonsiyeli yüksek bir ilimizdir. Özellikle bal üretimi, zeytinyağı üretimi, yaş sebze meyve üretimi konusunda öne çıkmaktadır. Türkiye’de en çok Çam balının üretildiği noktalardan birisi Muğla’dır. Bu üretim Türkiye’nin Çam balının üretiminin yüzde %80 ine tekabül eder. Biliyoruz ki dünya da çam balının en çok üretildiği ülke Türkiye’dir. 2.sırada Yunanistan vardır ve potansiyeli % 8 kadardır. Türkiye’de %92 oranda çam balı üretiliyor. Bu üretim de de en büyük oran Muğla’dadır.

Muğla bu anlamda turizm tarihi ve diğer değerlerinin yanı sıra önemli bir ülkede katma değer oluşturmaktadır. Muğla Üniversitesi olarak bölgeden çok üretim yapılan bal, zeytinyağı ve diğer gıda ürünlerinin üretimsel anlamdaki kalitelerin belirlenmesi ve bunlarla ilgili gerekli olan sorunlar varsa bunlara dair projeler oluşturulması, bu projelerin sonucunda üreticilerin daha nitelikli daha yüksek kalitede ürün üretmesini sağlama noktasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analizleri Araştırma ve Uygulama Merkezi kuruldu. Bu merkez 2011 yılından bu zamana kadar bu bölgede hizmet vermektedir.

Bu merkez altında özellikle bal üreticilerinin bölgede ki üretim kalitelerini belirlemek ve bu noktada Ar-Ge çalışmalarını yapmak, balın niteliğini daha net bir şekilde ortaya koymak varsa bu noktada tağşiş, sahtecilik ve diğer olumsuz değerlerin ortaya çıkarılma veya buna karşın da üretim kalitesi yüksek olan bölgemizde ki balın daha iyi tanıtılması için biz buradaki bala dair yapabilecek tüm analizleri, dünyada aranan bütün kriterleri yapıyoruz.

Yazımız sizlerden gelen yorumlar ve sorular doğrultusunda sürekli güncellenerek zenginleşmektedir. Videomuzu izledikten sonra yazımıza sonuna kadar göz atmanızda fayda var

Gerçek Bal Testi Nasıl Yapılır?

Balın analizi noktasında bal da Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının tanımladığı bal kodeksinde Türk Bal kodeksinde bal tebliğinde aranan bütün kriterleri burada araştırıyoruz. Buna ilaveten antibiyotik varlığı, dışarıdan arıya yapılmış bütün müdahaleler ortaya çıkmış olan, çıkabilecek olan kimyasal kontaminasyon ve diğer biyolojik bir takım kalıntıların varlığını da araştırıyoruz. Bu bal hangi bitki dokusundan gelmiştir, hangi bölgede üretilmiştir, hangi coğrafyada bunlar yapılmıştır. Bunlara dair parmak izi çalışmalarını da yapıyoruz. Son zamanlarda özellikle balın parmak izi çalışmaları bizim ülkemizde ve bütün dünya da ilgi duyulan bir çalışmadır .Ama bu çalışmaya dair maalesef bugüne kadar tebliğe yansımış bir durum söz konusu yoktur. Ancak bundan sonra tağşiş ya da bal üzerinde yapılabilecek sahteciliğin ortadan kaldırılması için daha geniş AR-GE çalışmalar yapmak suretiyle ülkemiz ballarının iyi tanıtılması ve bunların niteliklerinin ortaya konması buna ilaveten bal kodeksini bal tebliğinin yeniden gözden geçirilmesi suretiyle daha kaliteli balların geniş nüfusa, pazara sunulması gerekmektedir.

Burada misyonumuz balın analizi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak bölgede tarım sektöründe iştikal eden özellikle kendi ürününü son derece kaliteli ürettiği halde bunu tanıtamayan, bunun varlığını ispatlamayan özellikle bal üreticileri için balın kalitesinin kendisi bile farkında olmadan, tamamen gelişi güzel alışılagelmiş ticari anlayışla piyasaya sunmuş olması mani olmaya çalışıyoruz. Biz aslında kalitesini ortaya koymaya, daha yüksek katma değerle bunu ülkeye kazandırmasına elimizden geldiği kadar katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu merkez bunun için kuruldu. Bu laboratuvarlar bunun için var. Bizlerde bu hizmet için bu noktada hizmet vermekten dolayı mutluluk duyuyoruz.

Amacımız üreticinin yüksek kaliteli ürettiği balının içinde tağşiş olmadığını, gerçek manada doğal bir bal ürettiğini, organik üretimin pazara sunulma safasında üretimin kalitesini ortaya koyabilmek adına bütün dünya da ki metotları aranan kriterleri bizde burada mevcut imkanlarımızla yapıyoruz. Kısa sürede bununla ilgili çalışmaları bitirip üreticilere bu konuda bilgilendirme çalışması yapıyoruz ve onlarda daha emin şekilde ürünlerini pazar sunma noktasında daha güvenle satabiliyorlar. Bu noktada biz hizmet vermekten gurur duyuyoruz.

Bu makalemizde bize ilettiğiniz aşağıdaki sorulara cevap bulmanıza yardımcı olmaya çalıştık. Video ile de desteklemeye çalıştık. Diğer sorularınızı ve merak ettiklerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.

Bize bu konuda en çok gelen sorular;

 • Balın Analizi Nasıl Yapılır?

 • Gerçek Bal Testi Nasıl Yapılır?

 • Balda Hangi Analizler Yapılır?

Blog sayfamıza dönerek diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz: Blog – Balcı Gökmen

Tüm laboratuvar analizleri yapılmış, Tarım Bakanlığı Onaylı ürünlerimizden satın almak için sitemizi mutlaka ziyaret edin: www.balcigokmen.com

Bal ürünlerimizden satın almak için: www.balcigokmen.com/bal

Biz Kimiz; Hakkımızda – Sertifikalarımız

Bizimle bu bilgileri paylaşan Muğla Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Müdürü Prof. Dr. Mehmet Emin Duru‘ya teşekkür ederiz.

Sığla Yağı Nedir? Faydaları Nelerdir? Nasıl Kullanılır? Video ile Anlattık

Sığla Yağı

Sığla Yağı Nedir?

Sığla yağı, sığla ağacının gövdesinden sızan bir reçinedir. Yapışkan ve vernik gibi ağır kokulu tahin renginde açık kahverengi kıvamlı bir üründür. Cilde bulaştığında sadece alkolle (kolonya,aseton vb.) çıkar.

Sığla Yağı Nerede Yetişir?

Sığla yağı; Türkiye’de özellikle Marmaris, Fethiye, Köyceğiz bölgelerinde yetişir. Bunun sebebi aslında tüm Anadolu’da yetişmesine rağmen buzul çağından sonra Menteşe Dağı’nın güney eteklerinde koruma altına alınmış bu bölge de de ılıman bir iklim hakim olduğu için sadece bu gölgede kalmıştır. Dünya da Çin’de ve Amerika’nın bazı bölgelerinde yetişmektedir. Ama büyük ölçeklerde üretim Muğla’nın Marmaris bölgesinde olmaktadır.

Yazımız sizlerden gelen yorumlar ve sorular doğrultusunda sürekli güncellenerek zenginleşmektedir. Videomuzu izledikten sonra yazımıza sonuna kadar göz atmanızda fayda var

Sığla Ağacı Tarihçesi

Sığla ağacının tarihçesine değinecek olursak mısırlar döneminde mumyalama amaçlı kullanılmıştır. Hipokrat döneminde mide ülseri ve cilt yaraları için kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca Osmanlı döneminde Neşah Sultan tarafından yine bu bölgede üretim sağlanarak Mısır’a ihracatı gerçekleştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti  dönemindeyse Orman Genel Müdürlüğü tarafından üretimi gerçekleşmektedir.

Sığla Yağı Nasıl Üretilir?

Özellikle bu konuda yetenekli, bilgili köylüler tarafından ve orman işçileri tarafından üretimi gerçekleşmektedir. Sığla ağacının gövdesinden sızan reçine toplandıktan sonra kaynatılma işlemine  ve sonrasında preslenme işlemine tabi olarak satışa sunulmaktadır.

Sığla Ağacı Ürünleri Nerelerde Kullanılır?

Kozmetik sanayide, ilaç sanayisinde, sabun sanayisinde yoğunlukla kullanılır. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde çok talep görmektedir. Türkiye’de Orman Genel Müdürlüğünün açtığı ihalelerde genelde Avrupa Birliğinden ülkeler katılmakta ve ürünün büyük kısmını almaktadırlar.

Sığla Yağının Faydaları Nelerdir?

Aynı zamanda Türkiye’de geleneksel tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Özellikle,

 • Mide Ülseri
 • Bağırsak Yaraları
 • Sindirim Rahatsızlığı
 • Cilt Yaraları (Egzema)
 • Gastrit
 • Solunum Yolu Hastalıkları

gibi hastalıkları çeken herkes için iyileştirici etkisi vardır. Genellikle cilt yaraları egzema da yoğunlukla kullanılır. Mide ülseri ve gastritte de çok yoğun miktarda alındığı zaman tamamen iyileştiği görülmektedir. Ayrıca henüz taze olan ciddi yaraları iz bırakmadan iyileştirir.
Sedef hastalığı yaralarını iyileştirir.(sedef hastalığını geçirmez.)

Sığla Yağının Kokusu Nasıldır?

Sığla yağı tahine benzer rengi olan, ağır kokulu, kendine özel has aroması olan, kıvamlı yapışkan bir malzemedir. Ağaçtan elde edilen akmalarda mevcuttur. Bu da solunum yolu rahatsızlığında genelde kullanılmaktadır.

Sığla Yağı Nasıl Kullanılır?

Sığla yağı aç karna kullanılması tavsiye edilen bir üründür. Özellikle balla karıştırılarak kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Bunun dışında günlük ağacının kabuğu vardır. Bu kabuk dini törenlerde tütsü olarak kullanılır. Marmaris sığla ağacından elde edilen mucizevi bir üründür.

Sadece sığla yağı aldıysanız evdeki mevcut bir balla karıştırarak yemenizi tavsiye ederiz.
Ölçüsü: 1 sığla yağı 3 bal olacak şekildedir. Ballı Karışım (600 gr çam balı + 200 gr sığla yağı)

Kullanışı: Sabah uyanınca, 1 çorba kaşığı, aç karnına kullanılır. Kullanıldıktan sonra en az 15 dk herhangi bir gıda tüketilmemesi etkisini arttırır. Ciddi durumlarda hem sabah hem akşam yatmadan önce son gıda tüketiminden 2 saat sonra (midenin boş olması etkiyi arttırdığı için) 1 çorba kaşığı daha alınabilir.

Sadece sığla yağı kullanacaksanız dişlerinize temas ettirmeden dil üzerinde kaydırarak yutabilirsiniz yada eczanelerde satılan boş kapsüllere veya yumuşak kağıt içine koyarak yutabilirsiniz.

Bazı müşterilerimiz için özel istek üzerine leblebiyi öğütüp toz haline getiriyoruz ve sığla yağı ile harmanlayıp yutulacak boyutta toplar haline getiriyoruz. Bunun için ilave 10 TL bedel almaktayız.

Balcı Gökmen olarak  tavsiyemiz ballı karışım olarak kullanılmasıdır. Hem daha kolay yutulur. Hemde reflünün yemek borusuna verdiği zararı hafifletir.

Bu makalemizde bize ilettiğiniz aşağıdaki sorulara cevap bulmanıza yardımcı olmaya çalıştık. Video ile de desteklemeye çalıştık. Diğer sorularınızı ve merak ettiklerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.

Bize bu konuda en çok gelen sorular;

 • Sığla Yağı Nedir? Faydaları Nelerdir? Nasıl Kullanılır?
 • Nerede bulunur, nerede satılır,  nereden alınır?
 • Neye iyi gelir, neye yarar, niçin kullanılır?

Blog sayfamıza dönerek diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz: Blog – Balcı Gökmen

Tüm laboratuvar analizleri yapılmış, Tarım Bakanlığı Onaylı ürünlerimizden satın almak için sitemizi mutlaka ziyaret edin: www.balcigokmen.com

Sığla Yağı ürünlerimizden satın almak için: www.balcigokmen.com/sigla-yagi

Biz Kimiz; Hakkımızda – Sertifikalarımız

Propolis Nedir? Propolisin Faydaları Nelerdir? Video ile Anlattık

Propolis Nedir Faydaları Nelerdir

Propolis Nedir?

Propolis, bitkilerin genç sürgünlerinin ucundan salgılanan reçinemsi bir malzemedir. Bitkilerin bunu sıcaktan, soğuktan, zararlılardan ve hastalıklardan korumak için salgılarlar. Propolis nedir sorusunun en net yanıtını bu şekilde verebiliriz.

Arının ince zekası, gizemi çözülemeyen arı bakın kendi yuvasını nasıl koruyor?

Arılarda bitkilerden bu reçinemsi malzemeyi bu sebepten alırlar. Çünkü kovanlarının iç yüzeylerini bununla kaplayarak kovan giriş deliklerindeki açıklıkları kapatarak hatta içeri giren zararlı böcekler ya da hayvanları öldürdükten sonra bununla kaplayarak içeride bakteri, mantar, virus çoğalmasını engellemek için kullanırlar. Aynı zamanda arılar bunu şu amaçla kullanırlar; eğer yavru gözlerinden yavrular çıktıktan sonra hijyenik bir ortam yoksa o gözleri propolisle temizleyerek hijyenik hale getirirler. Yani propolis bir nevi arıların hijyen malzemesidir.

Yazımız sizlerden gelen yorumlar ve sorular doğrultusunda sürekli güncellenerek zenginleşmektedir. Videomuzu izledikten sonra yazımıza sonuna kadar göz atmanızda fayda var.

Propolisin Faydaları Nelerdir?

Propolisin faydaları çeşitli ülkelerde araştırılıyor. Özellikle Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde çok detaylı incelemeler yapılıyor. Tümörleri küçültücü etkisi, radyoterapi ve kemoterapi de ki faydalı özellikleri ve çeşitli kanser türlerindeki vücuda olumlu etkileri vardır. Özellikle meme kanseri ve kolon kanseriyle ilgili araştırmalar vardır.

Aynı zamanda da Türkiye’de de bu konuda çeşitli araştırma yapan üniversitelerimiz var, değerli hocalarımız var. Bu hocalarımız; Prof. Sibel Silici, Prof. Kadriye Sorkun gibi değerli profesörlerimizdir. Dolayısıyla propolisin değeri zaman içerisinde anlaşılır. Ama kullanırken özellikle söylemek gerekirse mutlaka doktorunuza danışın. Bilir kişilerden mutlaka teyit alarak kullanmanızı tavsiye ederiz. Propolis orjinal bir üründür. Arı da muhteşem etkileri vardır. Eminim insanda da olacaktır. Dolayısıyla araştırılması gereken ve belkide antibiyotiğe karşı direnç kazanan bir ürün olduğunu düşünüyoruz.

Bu makalemizde bize ilettiğiniz aşağıdaki sorulara cevap bulmanıza yardımcı olmaya çalıştık. Video ile de desteklemeye çalıştık. Diğer sorularınızı ve merak ettiklerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.

Bize bu konuda en çok gelen sorular;

 • Propolis nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır?
 • Propolis nerede bulunur, nerede satılır,  nereden alınır?
 • Propolis neye iyi gelir, neye yarar, niçin kullanılır?
 • Propolisin faydaları nelerdir?

Blog sayfamıza dönerek diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz: Blog – Balcı Gökmen

Tüm laboratuvar analizleri yapılmış, Tarım Bakanlığı Onaylı ürünlerimizden satın almak için sitemizi mutlaka ziyaret edin: www.balcigokmen.com

Propolis ürünlerimizden satın almak için: www.balcigokmen.com/propolis

Biz Kimiz; Hakkımızda – Sertifikalarımız

Kaliteli Bal Nasıl Anlaşılır? İyi ve Hakiki Bal Nasıl Olur? Video

Kaliteli Bal Nasıl Anlaşılır

Kaliteli Bal Nasıl Anlaşılır?

Balın Analizinde Dikkat Edilen Hususlar ve Çam Balın Özellikleri Nelerdir ?

İyi, gerçek ve kaliteli bal anlamanın en iyi yolu analizdir. Tabi ki kıvamından, tadından fikir elde edilebilir. Fakat mecburen  analiz yapılması gerekiyor. Analiz içinde akredite laboratuvarlarla çalışılması gerekiyor. Muğla civarında ki en iyi akredite laboratuvarı da Muğla Üniversitesi Laboratuvarıdır. Balcı Gökmen olarak biz numulerimizi buraya yolluyoruz. Burada daha çok bal tarım ilacı, antibiyotik, varroa mücadelesi için kullanılan kimyasallar bulaşmış mı ona bakıyoruz.

Bunların dışında ticari şeker var mı diye bakıyoruz. Çünkü ticari şeker varsa o hakiki bal değildir. Ticari şekeri Çin’den getirilen sentetik enzimlerle birleştirilerek bal haline getiriliyor. Bu da sahte bal oluyor. Ama artık sahte bal analizlerle çok detaylı bir şeklide incelenerek yakalandığı için bizim için önemli olan kalıntılardır. Türk gıda kodeksine ait gıda tebliğine bağlı miktarları ölçüyoruz. Bunun Türk gıda tebliğine uygun olup olmadığını ölçüyoruz.

Yazımız sizlerden gelen yorumlar ve sorular doğrultusunda sürekli güncellenerek zenginleşmektedir. Videomuzu izledikten sonra yazımıza sonuna kadar göz atmanızda fayda var.

İyi Bal Nasıl Olur?

Çam balının çiçek balından en önemli farkı salgı balı olmasıdır. Çamın üzerinde bir böcek yaşıyor, bu böcek çamın öz suyunu emiyor salgı olarak şekerli kısmını bırakıyor. Bal arısı da bunu tercih ediyor. Çünkü şeker bakımından yoğun ve bu resmen çam ağacının üzerinden damlıyor. Bu bal arısının dikkatini çekiyor. Bal arısını direk çama giderek bunu almasını sağlıyor. Bu mineral yönünden çok zengin, antioksidan çok zengin içeriğe sahiptir. Çünkü bu kızıl çam ağacının özelliğidir. Ayrıca solunum yolu hastalıklarına, mide rahatsızlıklarına çok iyi geliyor.

Gerçek ve Kaliteli Bal Nerede Bulunur?

Enteresan olan şu sadece Muğla bölgesinde oluyor. Özellikle Marmaris’te çünkü kızıl çam ağacı üzerinde yaşayan basra böceğinin neme ihtiyacı var. Nemde miktar olarak özellikle Marmaris’in Turgut, Osmaniye, Bayır köyünde çok yoğun miktarda oluyor. Dolayısıyla basra böceğinin yetişmesi için en uygun, en ideal ortam burasıdır. Dolayısıyla %90 Muğla bölgesinde %10 Yunan adalarında ve Yunan sahillerinde oluyor. Bu gerçekten bilinilirliğinin artırılırsa marka değeri çok yüksek özel bir ürün çam balıyla o yüzden gurur duyuyoruz. Hem şifa bakımından çok üstün, hemde bizim yöremize ait üründür.

Bu makalemizde bize ilettiğiniz aşağıdaki sorulara cevap bulmanıza yardımcı olmaya çalıştık. Video ile de desteklemeye çalıştık. Diğer sorularınızı ve merak ettiklerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.

Bize bu konuda en çok gelen sorular;

 • Balın kalitesini nasıl anlarız?
 • Organik, gerçek ve hakiki bal nasıl anlaşılır?
 • Organik, gerçek ve hakiki bal nerede bulunur?
 • İyi bal nasıl olur?

Blog sayfamıza dönerek diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz: Blog – Balcı Gökmen

Tüm laboratuvar analizleri yapılmış, Tarım Bakanlığı Onaylı ürünlerimizden satın almak için sitemizi mutlaka ziyaret edin: www.balcigokmen.com

Bal ürünlerimizden satın almak için: www.balcigokmen.com/bal

Biz Kimiz; Hakkımızda – Sertifikalarımız

Arı Sütü Nedir? Arı Sütünün Faydaları Nelerdir? Video ile Anlatım

Arı Sütü Nedir

Arı Sütü Nedir? Arı Sütünün Faydaları Nelerdir? Nasıl Üretilir ve Nasıl Kullanılır? Video ile hepsini sizler için cevapladık.

Arı Sütü Nedir?

Arı sütü diğer arı ürünleri bal, propolis, polen hatta arının kendisi çok mucizevidir.

Arı sütü; 5 ile 10 günlük işçi arıların çene üstü bezlerinden salgıladığı maddedir. Kraliçe arı ve diğer arılarda bununla beslenir. Ama kraliçe arının beslenmesi daha uzun süre olur, arı sütüyle işçi arılar, dişi arılar, erkek arılar 3 gün beslenirken, kraliçe arılar arı sütüyle ömür boyunca beslenirler.

Yazımız sizlerden gelen yorumlar ve sorular doğrultusunda sürekli güncellenerek zenginleşmektedir. Videomuzu izledikten sonra yazımıza sonuna kadar göz atmanızda fayda var.

Arı Sütünün Faydaları Nelerdir?

Arı sütü sayesinde kraliçe arı daha uzun süre yaşar. Diğer arılar 2-3 ay yaşayabilirken kraliçe arının ömrü 6 yıl kadardır. Kraliçe arılar yumurtalayabilen tek arı cinsidir. Ağırlığının 2 katına kadar günde yumurta verebilir. Hastalıklara karşı daha dirençlidir. Bunları sağlayan da hep arı sütüdür. Bunun keşfedilmesiyle, 1960 lı yıllardan sonra insan beslenmesinde kullanılmaya başlanmıştır. Bu açıdan çocukların beslenmesinde çok faydalıdır. Kemik gelişiminde, hatta dikkati toplamakta, kanda kolesterol etkileri vardır. Kan şekeri düşürücü etkileri vardır. Bağışıklık sistemlerini güçlendirir. Antioksidan açısından çok kuvvetlidir. Kemik erimesinde özellikle menopoz dönemlerinde rahatlıkla kullanabilecek bir üründür. Ürüme fonksiyonlarının gelişiminde, yumurta, sperm kalitesinde çok etkili olan bir üründür .

Arı Sütü Nasıl Kullanılır?

2 yaşından sonra tüketilebilir, tabi ki dozajları değişmektedir. Yetişkinlerde günde 500 mg hastalık durumlarında 1 gr. kadar kullanılabilir. Rengi krem renk, beyazdan krem renge kadar dönen biraz akışkan ekşi tatta krem kıvamında bir üründür. Kişiler bunu saf halinde de tüketebilirler. Saf halini metal kaşık kullanmadan tahta, plastik kaşıkla 1 gr. yani çay kaşığı ucuyla alınabilir. Saf olarak tüketilebileceği gibi balla da karıştırılarak tüketilebilir. Balcı Gökmen olarak bizim hazırladığımız küçük şişelerde her sabah 1 doz olarak alınabilir. Bunun içerisinde 500 mg arı sütü vardır, kalan kısmı baldır. Fazla oranda protein içerir, likidler içerir, karbonhidrat içerir. A,B,C,E  vitamini B vitaminlerinin tümünü içerir.

Arı Sütü ile Cilt Maskesi Yapılabilir mi?

Evet. Cilt maskesi olarak kullanılabiliyor. Cildi besleyici göz altı torbalarına iyi gelen bir üründür. Besin değeri açısından çok güçlü bir ürün olduğu için çocukluk çağından, yaşlılık dönemine kadar mutlaka tüketilmesi gereken ve balla, polenle, propolisle kullanılabilecek bir üründür.

Bu makalemizde bize ilettiğiniz aşağıdaki sorulara cevap bulmanıza yardımcı olmaya çalıştık. Video ile de desteklemeye çalıştık. Diğer sorularınızı ve merak ettiklerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.

Bize bu konuda en çok gelen sorular;

Arı Sütünün;

 • Cilde faydaları nelerdir?
 • Fiyatı ne kadardır?
 • Propolis karıştırılabilir mi?
 • Polen karıştırılabilir mi?
 • Çocuğa nasıl verilir? Kaç yaşında verilebilir?
 • Hangi hastalıklara iyi gelir?
 • Nasıl üretilir?
 • Nasıl elde edilir?

Blog sayfamıza dönerek diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz: Blog – Balcı Gökmen

Tüm laboratuvar analizleri yapılmış, Tarım Bakanlığı Onaylı ürünlerimizden satın almak için sitemizi mutlaka ziyaret edin: www.balcigokmen.com

Arı sütü ürünlerimizden satın almak için: www.balcigokmen.com/ari-sutu

Biz Kimiz; Hakkımızda – Sertifikalarımız

Bizimle bu bilgileri paylaşan Gıda Mühendisimiz Ayşe GENÇTÜRK‘e teşekkür ederiz.

Gerçek Bal Nasıl Anlaşılır? Sahte Balı Nasıl Anlarız? Video ile Anlattık

Gerçek Bal Nasıl Anlaşılır

Gerçek Bal Nasıl Anlaşılır?

Hakiki bir balı ayırt etmek için nelere dikkat etmek gerekir?

Öncelikle gerçek bal nasıl anlaşılır sorusuna en net yapılması gereken açıklamalardan birisi; iyi bir bal televizyonlarda duyduğumuz gibi çekince uzamasıyla, yakmakla anlaşabilecek bir şey değildir. Balın iyi olup olmadığı, gerçek bal olup olmadığı ancak laboratuvar analizleriyle anlaşabilir. Bu ancak akredite laboratuvarında olur. Bu aynı zamanda “Gerçek bal nasıl anlaşılır bilinen pratik yöntemler var mı?” sorusununda cevabı olmaktadır. Televizyonlarda gördüğümüz bu yöntemler gerçek sonuçlara kesinlikle ulaştırmayacaktır. Gerçek bal nasıl anlaşılır video ile size anlattık.

Yazımız sizlerden gelen yorumlar ve sorular doğrultusunda sürekli güncellenerek zenginleşmektedir. Videomuzu izledikten sonra yazımıza sonuna kadar göz atmanızda fayda var.

Gerçek Bal Testi Var Mı?

Gerçek balın testi tabii ki de vardır, ama gerçek bir balı test edebilmek için kulaktan dolma yöntemler geçerli değildir. Test işlemlerinin laboratuvar ortamlarında yapılması gerekmektedir. Gerçekliğin anlaşılabilmesi için bir dizi test yapılması gerekmektedir. Gerçek bal nasıl anlaşılır? Tabii ki laboratuvar testlerinin ve analizlerinin tam olarak yapılması ile..

Gerçek bal nasıl test edilir?

Balcı Gökmen olarak biz analizlerimizi iyi bir laboratuvara sahip olan Muğla Üniversitesinde yaptırıyoruz. Burada kimyasal analizlerde yapılıyor. Özellikle balın gerçek bal olup olmadığının anlaşıldığı C4 analizi, kalıntı analizleri, antibiotik analizleri yapılıyor. Bunlar gerçek sonuçlara ulaşabilmek için yapılması gereken analizlerdir.

Bal da şuan da en büyük sorun C4 ya da sahte şeker, ticari şeker olup olmadığı, kalıntı olup olmadığıdır. Aslında kalıntı genel bir sorundur, tüm gıdalarda bu sorun vardır. Kullanılan kimyasal ilaçlar maalesef ürünlere, gıdalara geçiyor. Balda da aynı şekilde kimyasal ilaçlar kullanıyor. Bunların tespiti için; testlerin bu tarz laboratuvar ortamlarında yapılması gerekmektedir. Balcı Gökmen buradan aldığı analiz sonuçlarına göre yani bir başka deyimle Türk Gıda Kodeksine uygunluğuna göre aldığı balı geri dönüşüme gönderir veya alıp işlemeye başlar.

Gerçek bal nasıl anlaşılır?

Gerçekten üstte bahsettiğimiz testler bunun anlaşılabilmesi için yeterli midir? Tabii ki “Hayır”

Bunların dışında yapılması gereken başka analizlerde vardır, bunlar;

 • HMF Analizi
 • Diastaz Analizi
 • İletkenlik Analizi

HMF analizi; kanserojen madde içerip içermediğine dair bir analizdir. Diastaz analizi ise enzim analizidir. Diastaz burada önemli bir enzimdir ve balın kalitesini gösterir. Hmf ve diastaz analizlerinin sonuç değerleri, balın ısıl işleme tabi tutulup tutulmadığının göstergesidir. Burada önemli noktalardan biriside bu işlemdir çünkü bal fazlaca ısıl işleme tabi tutulursa bu değerler değişir. Diastaz düşer ve Hmf değerlerinde artış olur. Bunlarında tespiti sadece bu analizler sonrasında yapılabilmektedir.

İletkenlik analizi ise balın hangi cins bal olduğunu belirler. Burada balında çeşidi belirlenir. Yani elimizde bulunan balın çam balı mı, çiçek balı mı olduğunu kısaca balın ne balı olduğu hakkında kesin bilgi verir.

Balcı Gökmen olarak biz tüm testleri yaptırdığımız gibi özellikle C4 yani şeker olup olmadığını ve antibiotik kalıntısı olup olmadığına dair analizleri çok önemsiyoruz.

Bu makalemizde bize ilettiğiniz aşağıdaki sorulara cevap bulmanıza yardımcı olmaya çalıştık. Video ile de desteklemeye çalıştık. Diğer sorularınızı ve merak ettiklerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.

Bize bu konuda en çok gelen sorular;

 • Gerçek bal nasıl olur?
 • Gerçek bal nereden anlaşılır?
 • Gerçek bal nasıl ayırt edilir?
 • Gerçek bal nasıl belli olur?

Blog sayfamıza dönerek diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz: Blog – Balcı Gökmen

Tüm laboratuvar analizleri yapılmış, Tarım Bakanlığı Onaylı ürünlerimizden satın almak için sitemizi mutlaka ziyaret edin: www.balcigokmen.com

Bal ürünlerimizden satın almak için: www.balcigokmen.com/bal

Biz Kimiz; Hakkımızda – Sertifikalarımız

Bizimle bu bilgileri paylaşan Gıda Mühendisimiz Ayşe GENÇTÜRK‘e teşekkür ederiz.

Çam Balının Faydaları Nelerdir? Çam Balı Nasıl Tüketilir?

Çam Balı Faydaları Nelerdir

Çam Balının Faydaları Nelerdir?

Çam balı, çiçek balından farklıdır. Çam balının faydaları çiçek balına göre farklılıklar gösterir. Bal arıları çiçek balını, çiçekteki nektarı olgunlaştırarak elde ederler. Çam balında ise Güney Ege ve Batı Akdeniz’de yetişen kızılçam üzerinde yaşayan Basra böceği’ne ihtiyaç vardır. Basra böceği (Marchalina hellenica) çamın öz suyunu emerek beslenir, artan öz suyunu da tatlı bir madde halinde ağacın üstüne bırakır. Mineral ve antioksidan bakımından çok zengin olan bu salgı bal arısı tarafından olgunlaştırılarak çam balına dönüştürülür.

Çam balının en önemli özelliği kıvamı bozulmadan veya donmadan yıllarca saklanabilmesidir. Rengi çiçek ballarına göre daha koyudur. Glikoz ve früktoz içeriği çiçek ballarına göre daha düşüktür. Daha az tatlıdır ve boğazda yakıcı bir his bırakmaz. Çiçek balına göre 10 kat daha fazla miktarda enzim , aminoasit,mineral ve antioksidan içerir. Özellikle Çam balının içeriğinde de yüksek miktarda Pinocembrin pinobaxin , chrisin ve galagin gibi güçlü antioksidanlar mevcuttur Bunlardan pinocembrin, yalnızca çam balında bulunan bir antioksidandır.Çok miktarda faydalı hif ve spor içerir, bu hifler özellikle Türkiye ile Yunanistan’ın dışında hiçbir ülkenin orman balında bulunmayan özelliktedir. Dünya çam balının yaklaşık %90’ı Türkiye’de, Türkiye’deki çam balının ise yaklaşık %80’i Muğla’da üretilmektedir.

Çam Balının Besin Değerleri

100 gr çam balında;

  • 288 kalori bulunur.
  • Potasyum ihtiyacının 5 m/g’ si,
  • Demir ihtiyacının 0,4 m/g’ si
  • Su ihtiyacının 23gr’ı
  • Sodyum ihtiyacının 11 m/g’ si
  • Protein ihtiyacının 0,4 m/g’ sini karşılamaktadır.

Çam Balının Faydaları Nelerdir

Çam balının faydaları çok fazladır. Sizlere maddeler halinde sıralamak istedik. İşte çam balının faydaları;

 • Saçları besler ve saç köklerinin güçlenmesine katkıda bulunur.
 • Yorgunluk ve halsizliğe çok iyi gelir.
 • Yüksek tansiyonun düşürülmesi için kullanılır.
 • Sindirim sisteminin ve florasının sağlıklı kalmasını destekler.
 • Hassas mideler dahi rahatça sindirebilir. Hazımsızlık yapmaz.
 • Mideyi tedavi edici bir yapıya sahiptir. Helicobakterilere karşı etkilidir. Koruyucu ve önleyici etkisiyle tam bir mide dostudur.
 • Yaraları tedavi eder. Asidik olması nem barındırmaması hidrojen peroksit açısından zengin olması bakterilere karşı çok etkili bir antiseptik olmasını sağlar. Yoğun şifalı içeriği ile yarayı kapatan Kolajen lif dokuların hızlıca oluşmasını sağlar. Yara çevresinde kabarıklık şişlik ve kızarıklıkları azaltan antienflamatuar etkiye sahiptir.
 • Nezle, öksürük ve boğaz iltihaplarına iyi gelir.
 • Kalp ritim düzensizliğini giderir.
 • Kansızlığa iyi gelir ve bağışıklık sistemini güçlendirir.
 • Damar tıkanıklığında çok etkilidir.
 • Alerjik reaksiyonları önler ve alerji oluşumunun önüne geçer.
 • İshali düzeltir.
 • Ağrıları ve sızıların kesilmesini önleyen doğal bir ağrı kesici etkisi vardır.
 • Çam balı ılık bir su ile karıştırılarak içilmesi halinde kilo vermede kullanılır.
 • Kuru göz Sendromuna, gözlerdeki kaşıntıya ve bulanıklığa iyi gelmektedir.
 • Çocukların zeka gelişimine oldukça olumlu katkıda bulunur.
 • Doğal diş macunudur
 • Kansızlığa doğal çözüm sunar ve anemiyi giderir.
 • Alaca hastalığına bitkisel çözüm şifasıdır.
 • Kabızlığa iyi gelir.
 • Romatizmaya iyi gelir.

Çam Balı Nasıl Tüketilir?

 • Çam Balı genel olarak kahvaltılarda ekmek üzerine metal olmayan bir kaşıkla sürerek yiyebilirsiniz.
 • Çam Balını ılık su içerisine karıştırarak tüketilmesi, mide rahatsızlıklarına iyi gelir ve açlık duygusunu önler.

Çam Balı ile Göz Bakımı Tarifi

1 tatlı kaşığı balı alarak, 1 tatlı kaşığı sıcak- ılık su içerisinde eritin. Losyon kıvamına gelene kadar bekleyin, soğutarak gözlerinizin üzerine uygulayın. Yarım saat bekletin ve durulayın.

Çam Balının Zararları (Yan Etkileri)

Tüm ballarda olduğu gibi Çam Balının da 1 yaşından küçük bebeklerde kullanılması kesinlikle tehlikelidir. Botulizm sporları içerebilen bal, henüz sindirim sistemi gelişmemiş bebeklerde zehirlenmeye sebep olur. 1 yaşından sonra sakınca ortadan kalkmaktadır.

Bu makalemizde bize ilettiğiniz aşağıdaki sorulara cevap bulmanıza yardımcı olmaya çalıştık. Video ile de desteklemeye çalıştık. Diğer sorularınızı ve merak ettiklerinizi yorum kısmından bizlere iletebilirsiniz.

Blog sayfamıza dönerek diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz: Blog – Balcı Gökmen

Tüm laboratuvar analizleri yapılmış, Tarım Bakanlığı Onaylı ürünlerimizden satın almak için sitemizi mutlaka ziyaret edin: www.balcigokmen.com

Çam balı ürünlerimizden satın almak için: www.balcigokmen.com/cam-bali

Biz Kimiz; Hakkımızda – Sertifikalarımız